BUDOWANIE ZESPOŁU W OPARCIU O KOMUNIKACJĘ ASERTYWNĄ

Kurs kierujemy do placówek, które chciałyby zorganizować szkolenie u siebie, dedykując go swojej kadrze pracowniczej. Nie ogłaszamy naboru na ten kurs, organizujemy go we współpracy z zainteresowanymi placówkami prywatnymi.

Dlaczego tak ważna jest komunikacja asertywna w procesie budowania zespołu?

Szkolenie budowania zespołu w oparciu o komunikację asertywną dedykowane jest dla grupy pracowników, bez względu na to, jakie stanowiska zajmują. Istotą szkolenia jest tworzenie więzi za pomocą komunikacji asertywnej, której poznanie pozwoli na unikanie napięć, błędów i szumów w procesie komunikacji. Podczas szkolenia duży nacisk kładzie się na aspekt praktyczny, uczestnicy poznają zasady właściwej komunikacji, odpowiedniego budowania komunikatów: jasnych, czytelnych i precyzyjnych. Nauczą się również rozwiązywać konflikty i niwelować napięcia między współpracownikami.

CEL EDUKACYJNY

Uczestnik szkolenia pozna zasady właściwej komunikacji asertywnej, budowania komunikatów nacechowanych “Ja”, aby były one czytelne dla odbiorcy. Pozna zasady rozwiązywania konfliktów, zasady aktywnego słuchania, niwelowania napięć między współpracownikami w sposób jawny i uczciwy. Udział w tym szkoleniu pozwoli również na nabycie kompetencji społecznych, tak ważnych w bezpośrednich kontaktach z podopiecznymi i z ich rodzicami oraz opiekunami prawnymi. 

Warunkiem zakończenia szkolenia i uzyskania odpowiedniego certyfikatu wraz z zaświadczeniem jest spełnienie kryterium uczestnictwa w szkoleniu – minimum 80% czasu zaplanowanego szkolenia. Pomoce dydaktyczne zapewnia organizator szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ważne elementy procesu komunikacji, które mówią o tym, czy jesteśmy asertywni.
2. Fakty i mity o asertywności.
3. Ćwiczenia asertywnego porozumiewania się:
– istota zmiany, dynamika, etapy,
– opór na właściwą asertywność,
– zasady komunikacji w miejscu pracy,
– style komunikacji interpersonalnej,
– komunikacja werbalna vs. komunikacja niewerbalna,
– zasady aktywnego słuchania,
– bariery komunikacyjne
– sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
– reakcja na krytykę,
– formułowanie informacji zwrotnych,
4. Stanowcze egzekwowanie zadań.
5. Asertywne wyrażanie złości i innych emocji, dla których „nie ma miejsca w placówce edukacyjnej”.
6. Osobista mapa asertywności.

Program szkolenia każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta, w zależności od profilu placówki edukacyjnej i potrzeb szkoleniowych uczestników kursu. Szkolenie trwa 2 dni, po 8 godzin.

UWAGA

Więcej szczegółów udzielą nasi opiekunowie klienta

Aneta Nazarow-Sobik

Opiekun klienta

Porządek to usystematyzowany chaos. Konkretnie i szybko działa, uśmiech i poczucie humoru dopisują jej nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Uwielbia kontakt z ludźmi.

☏ 790 777 216

Adrian Warszawski

Opiekun klienta

Kontakt z drugim człowiekiem to jego pierwotna natura. Na co dzień opanowany i spokojny. Uwielbia rozmowy z klientami i wsłuchiwanie się w ich potrzeby.

☏ 790 777 318

Kontakt

Pytania? Zadzwoń

Dział handlowy: 790777216

Dział projektowy: 692085267

godziny pracy

pn-pt  09:00 – 15:00

Kontakt