KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI

Kurs kierujemy do placówek, które chciałyby zorganizować szkolenie u siebie, dedykując go swojej kadrze pracowniczej. Nie ogłaszamy naboru na ten kurs, organizujemy go we współpracy z zainteresowanymi placówkami prywatnymi.

Dlaczego tak ważne jest kształtowanie pozytywnych relacji w procesie edukacji włączającej?

Szkolenie dotyczące kształtowanie pozytywnych relacji w procesie edukacji włączającej jest odpowiedzią na ciągłe doskonalenie kadry placówki edukacyjnej. Jest ono skierowane dla wszystkich pracowników placówki mających realny wpływ na kształtowanie postaw podopiecznych, nie jest wymagane posiadanie doświadczenia w praktyce oraz specjalistyczna wiedza z zakresu pedagogiki. Podczas szkolenia duży nacisk kładzie się na aspekt praktyczny, dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik pozna zasady, jakimi powinien kierować się pracownik placówki edukacyjnej w zakresie kształtowania pozytywnych postaw.

CEL EDUKACYJNY

Uczestnik szkolenia pozna techniki kształtowania i utrzymywania pozytywnych postaw mających wpływ na proces edukacji włączającej oraz pozytywny wpływ na proces socjalizacji dzieci. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętność współtworzenia autorskich metod. pozna tajniki pozytywnego wzmocnienia oraz zasady przeciwdziałania negatywnym zachowaniom.

Warunkiem zakończenia szkolenia i uzyskania odpowiedniego certyfikatu wraz z zaświadczeniem jest spełnienie kryterium uczestnictwa w szkoleniu – minimum 80% czasu zaplanowanego szkolenia. Pomoce dydaktyczne zapewnia organizator szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Pracownik placówki edukacyjnej, jako wzór dla dzieci do naśladowania.
  2. Zasady współpracy z rodzicami w zakresie budowania pozytywnych relacji mających wpływ na edukację włączającą (rodzice dzieci pełnosprawnych vs. rodzice dzieci z niepełnosprawnościami).
  3. Zasady organizacji oraz przeprowadzenia działań edukacyjno-wychowawczych na temat specyfiki specjalnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach procesu edukacji włączającej.
  4. Zasady tworzenia codziennych okazji do interakcji i współpracy dzieci w ramach edukacji włączającej.
  5. Planowanie i przeprowadzanie zajęć z zakresu edukacji włączającej w oparciu o pracę zespołową i zajęcia grupowe.
  6. Zasady przygotowania uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie i przestrzeganie zaleceń i protokołów.
  7. Zasady budowania i przestrzegania kontraktu grupowego uwzględniającego szczególnie edukację włączającą.

Program szkolenia każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta, w zależności od profilu placówki edukacyjnej i potrzeb szkoleniowych uczestników kursu. Szkolenie trwa 2 dni, po 8 godzin.

UWAGA

Więcej szczegółów udzielą nasi opiekunowie klienta

Aneta Nazarow-Sobik

Opiekun klienta

Porządek to usystematyzowany chaos. Konkretnie i szybko działa, uśmiech i poczucie humoru dopisują jej nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Uwielbia kontakt z ludźmi.

☏ 790 777 216

Adrian Warszawski

Opiekun klienta

Kontakt z drugim człowiekiem to jego pierwotna natura. Na co dzień opanowany i spokojny. Uwielbia rozmowy z klientami i wsłuchiwanie się w ich potrzeby.

☏ 790 777 318

Kontakt

Pytania? Zadzwoń

Dział handlowy: 790777216

Dział projektowy: 692085267

godziny pracy

pn-pt  09:00 – 15:00