UCZEŃ W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ - DIAGNOZA OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH WSPARCIA

Kurs kierujemy do placówek, które chciałyby zorganizować szkolenie u siebie, dedykując go swojej kadrze pracowniczej. Nie ogłaszamy naboru na ten kurs, organizujemy go we współpracy z zainteresowanymi placówkami prywatnymi.

Dlaczego tak ważna jest diagnoza obszarów wymagających wsparcia?

Szkolenie dot. diagnozy obszarów wymagających wsparcia nie wymaga od uczestnika posiadanie doświadczenia w praktyce. Podczas szkolenia duży nacisk kładzie się na aspekt praktyczny, dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik pozna zasady, jakimi powinien kierować się pracownik placówki edukacyjnej w zakresie diagnozy obszarów oraz wsparcia procesu diagnozowania przez zwracanie uwagi na ważne elementy związane z procesem diagnozy. Uczestnik nabędzie umiejętności właściwej komunikacji wyników codziennej obserwacji.

CEL EDUKACYJNY

Uczestnik szkolenia pozna techniki właściwej diagnozy obszarów wymagających wsparcia u podopiecznych ze szczególnymi potrzebami. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętność stawiania diagnozy oraz współudziału w diagnozowaniu podopiecznych zgodnie z wytycznymi (podczas codziennej obserwacji np. zachowań społecznych, samodzielnego funkcjonowania podopiecznego w placówce, itp.).

Warunkiem zakończenia szkolenia i uzyskania odpowiedniego certyfikatu wraz z zaświadczeniem jest spełnienie kryterium uczestnictwa w szkoleniu – minimum 80% czasu zaplanowanego szkolenia. Pomoce dydaktyczne zapewnia organizator szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Narzędzia i metody diagnostyczne wykorzystywanie w pracy placówki edukacyjnej.
  2. Metodologia planowania diagnozy dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
  3. Projektowanie diagnozy dziecka w powszechnej placówce edukacyjnej – określanie ram współpracy z innymi pracownikami placówki.
  4. Stadia przypadku w diagnostyce obszarów wymagających wsparcia.
  5. Zasady budowania relacji w grupie rówieśniczej z udziałem podopiecznych ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
  6. Profilaktyka wykluczenia w grupie rówieśniczej w oparciu o zdiagnozowane obszary wymagające wsparcia – projektowanie, modyfikacje w zależności od celów. 
  7. Korekty diagnozy, ewaluacja diagnozy obszarów wymagających wsparcia.

Program szkolenia każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta, w zależności od profilu placówki edukacyjnej i potrzeb szkoleniowych uczestników kursu. Szkolenie trwa 2 dni, po 8 godzin.

UWAGA

Więcej szczegółów udzielą nasi opiekunowie klienta

Aneta Nazarow-Sobik

Opiekun klienta

Porządek to usystematyzowany chaos. Konkretnie i szybko działa, uśmiech i poczucie humoru dopisują jej nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Uwielbia kontakt z ludźmi.

☏ 790 777 216

Adrian Warszawski

Opiekun klienta

Kontakt z drugim człowiekiem to jego pierwotna natura. Na co dzień opanowany i spokojny. Uwielbia rozmowy z klientami i wsłuchiwanie się w ich potrzeby.

☏ 790 777 318

Kontakt

Pytania? Zadzwoń

Dział handlowy: 790777216

Dział projektowy: 692085267

godziny pracy

pn-pt  09:00 – 15:00