TYFLOPEDAGOGIKA W PRAKTYCE

Kurs kierujemy do placówek, które chciałyby zorganizować szkolenie u siebie, dedykując go swojej kadrze pracowniczej. Nie ogłaszamy naboru na ten kurs, organizujemy go we współpracy z zainteresowanymi placówkami prywatnymi.

Dlaczego tak ważna jest tyflopedagogika w ramach edukacji włączającej

Szkolenie dot. edukacji włączającej dla dzieci z zaburzeniami prawidłowej pracy narządu wzroku (tyflopedagogika), szkolenie  jest skierowane dla osób początkujących, nie jest wymagane posiadanie doświadczenia w praktyce. Praca z podopiecznym z niepełnosprawnością wzroku (słabowidzącym, czy niewidomym) wymaga specjalistycznego przygotowania.  Podczas szkolenia duży nacisk kładzie się na aspekt praktyczny, dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik pozna zasady pracy z podopiecznymi z zaburzeniami właściwej pracy narządu wzroku. Nabędzie umiejętności reakcji na szczególne potrzeby, wsparcia podopiecznych oraz pozna zasady projektowania, prowadzenia lub współprowadzenia zajęć integracyjnych, niwelujących poziom wykluczenia. Poznanie różnorodnych metod pracy z podopiecznym z niepełnosprawnością wzroku poszerzy warsztat pracy, pozwoli na wielozmysłowy rozwój ucznia. Szkolenie nie wyczerpie tematu, a jedynie zasygnalizuje jego znaczenie.

CEL EDUKACYJNY

Uczestnik szkolenia pozna techniki włączania dziecka w grupę. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętność współtworzenia autorskich metod pracy z dzieckiem, pozna zasady działania zmysłów oraz kreowania odpowiednich obszarów rozwoju podopiecznego z niepełnosprawnością narządu wzroku. Celem edukacyjnym jest również podniesienie poziomu empatii i zrozumienia dla podopiecznych z niepełnosprawnością oraz przekazanie swojego doświadczenia innym członkom grupy rówieśniczej.

Warunkiem zakończenia szkolenia i uzyskania odpowiedniego certyfikatu wraz z zaświadczeniem jest spełnienie kryterium uczestnictwa w szkoleniu – minimum 80% czasu zaplanowanego szkolenia. Pomoce dydaktyczne zapewnia organizator szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Najważniejsze informacje na temat tyflopedagogiki – wstęp do przedmiotu.
  2. Klasyfikacje osób z uszkodzonym wzrokiem. Wady i schorzenia narządu wzroku.
  3. Metody i formy pracy z uczniem mającym problem ze wzrokiem.
  4. Warunki optymalnego funkcjonowania ucznia z dysfunkcją wzroku w klasie.
  5. Rola nauczyciela w pracy z uczniem z dysfunkcją wzrokową.
  6. Metody interakcyjne wspomagające komunikację interpersonalną.
  7. Studium przedmiotu – prezentacja konkretnych przypadków.

Program szkolenia każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta, w zależności od profilu placówki edukacyjnej i potrzeb szkoleniowych uczestników kursu. Szkolenie trwa 2 dni, po 8 godzin.

UWAGA

Więcej szczegółów udzielą nasi opiekunowie klienta

Aneta Nazarow-Sobik

Opiekun klienta

Porządek to usystematyzowany chaos. Konkretnie i szybko działa, uśmiech i poczucie humoru dopisują jej nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Uwielbia kontakt z ludźmi.

☏ 790 777 216

Adrian Warszawski

Opiekun klienta

Kontakt z drugim człowiekiem to jego pierwotna natura. Na co dzień opanowany i spokojny. Uwielbia rozmowy z klientami i wsłuchiwanie się w ich potrzeby.

☏ 790 777 318

Kontakt

Pytania? Zadzwoń

Dział handlowy: 790777216

Dział projektowy: 692085267

godziny pracy

pn-pt  09:00 – 15:00